tag-team.no
_____________________________

_____________________________

MØLLENDALSVEIEN 17
BERGEN, NORWAY

POST (AT) TAG-TEAM (DOT) NO

///

Opening hours during all exhibitions:
Friday - Sunday 12:00-17:00
Other weekdays: by appointment

TAG TEAM OPEN CALL
2018

16. November - 02. December

Bilde: Azar Alsharif, Tag Teams Open Call-utstiller i 2017


///ENGLISH BELOW///

SØK UTSTILLINGSPLASS, OPEN CALL 2018:

Tag Teams program består av kunstnere vi har invitert til å stille ut hos oss. Det vil si at vi vanligvis ikke tar i mot utstillingssøknader. Men en gang for året holder vi en Open Call-utstilling, denne er søkbar for alle profesjonelle kunstnere.

Frist 20. juli 2018
Honorar/produksjonsstøtte: 15.000 kr.
Transport: Inntil 5.000 kr.
Utstillingsperiode: 16.11 - 02.12
Søknad sendes til: soknad@tag-team.no

Open Call-utstilleren annonseres i midten av august.

FØR DU SØKER:
Les følgende instruksjoner nøye, slik at du sender inn søknad i riktig format. Søknader sendt inn i feil format vil ikke bli vurdert.

Hva skal du sende inn:

1: Prosjektbeskrivelse
Skal innehold kort tekst om din kunstneriske praksis og en kortfattet prosjektbeskrivelse for din utstilling på Tag Team Studio.

2: CV med kunstfaglig virksomhet og utdanning

3: Dokumentasjon med inntil 10 bilder (eventuelt video om det er formatet du jobber med).
Legg ved en dokumentasjonsliste som beskriver tittel, årstall, teknikk og størrelse.

- Dokumentasjonsfoto bør være mindre en 2 MB pr bilde og leveres i jpeg-format (eventuelt samlet i en PDF).
- Tekst leveres enten i word- eller PDF-format.

VIKTIG: Søknaden skal sendes som en dropbox-link, som leder til en egen mappe hvor alt innholdet ditt ligger (inkludert prosjektbeskrivelse og andre tekstfiler). Forsikre deg om at det er en link som gir oss tilgang til alt innholdet i mappen. Du skal altså ikke dele mappen med Tag Team, men lage en dele-link (shared link) som leder til mappen. Dette for at vi skal kunne lage en liste med linker, som vi sender til en ekstern jury. Selve søknadsmailen skal inneholde navnet ditt, og en helt kort oppsummering av prosjektbeskrivelse.

Ikke sikker på hvordan du skal lage en delt link i Dropbox? Klikk her.

Om lokalet:
Vegger består av kryssfiner med utenpåliggende gipsplater.
Takhøyde er 3,2 meter
Areal: Se plantegning
Også muligheter for å ta i bruk resepsjonsområdet.

Spørsmål
Hvis du har spørsmål som ikke besvares her, kan de sendes til post@tag-team.no. MERK: Mailer sendt til søknads-epostadressen vil ikke besvares, utover en automatisk bekreftelse som du får når vi har mottatt søknaden din.

///

APPLY FOR TAG TEAM'S OPEN CALL 2018:

Tag Team Studio usually do not accept applications for exhibitions. But once a year we host an Open Call-exhibition, where all professional artists are invited to apply.

Deadline July 20th 2018
Honorarium: 15.000 NOK
Transport: Up to 5.000 NOK
Exhibition period: 16.11 - 02.12
Send your application to: soknad@tag-team.no

The Open Call-exhibiton will be announced mid August.

IMPORTANT:
Before you apply, please read the following instructions carefully. Your application needs to be sent in the correct format to be considered by the jury.

What to send us:

1: Your project description
Should contain a short text about your artistic practice, and a short project description of your exhibition at Tag Team Studio.

2: Your CV

3: Documentation: up to 10 images (or video if that is the format you are working with).
Also include a list of documentation, containing titles, year of production, technique and size.

- Photos should be less than 2 MB per image bilde, and in jpeg-format (or gathered in a PDF)
- The text have to be in word- or PDF-format.

Send your application as a dropbox shared link, that leads to the folder where all your content is gathered. So do not share your folder with Tag Team, but make a shared link that we then in turn can send to the jury. Make sure the link will give us access to the entire content of the folder. Your email to us should (in addition to the link) contain your name and a short summary of your project description.

Not sure how to make a shared link in Dropbox? Click here.

Questions
If you have other questions, you can send them to post@tag-team.no. PLEASE NOTE: Mails sent to our application address will not be answered. But you will get an automatic reply confirming that we have received your application.The measurements of the spaceGallery 1: Installation view, Liv T. EriksenGallery 2: Installation view, Liv T. EriksenReception area/hallway